Ďurďošík, Košice-okolie 0905 911 926

Honda Civic - Pred a po oprave