Ďurďošík, Košice-okolie 0905 911 926

Výsledky našej práce